Alleen Goud

Goud is een zeer waardevol edelmetaal en goud kopen is dan ook een belangrijk product voor grote groepen handelaren en beleggers. Het kopen van goud is om verschillende redenen erg interessant en kan natuurlijk op verschillende manieren worden gedaan. Men kan bijvoorbeeld goud kopen door het fysiek aan te schaffen, het via een goudmijn te doen, een trustfonds te kiezen of de absolute professionals te volgen.

Fysiek goud kopen spreekt de meeste mensen natuurlijk het meest tot de verbeelding en lijkt daarmee dan ook zeer aantrekkelijk voor iedereen die heil ziet in goud. Toch dient zich direct na de aankoop vaak al een probleem aan, want waar laat men het aangekochte edelmetaal? Uiteraard kan er worden gekozen voor een bankkluis, maar de huurkosten hiervan zijn over het algemeen niet gering en vreten daarmee aan de waarde ervan. Goud kopen op zich kan op deze manier bovendien al gemakkelijk een hoop kosten met zich meebrengen gezien het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijzen. Fysiek goud kopen is aan de andere kant natuurlijk interessant voor iedereen die het ook daadwerkelijk op kan slaan. Hierbij is het overigens wel van groot belang dat men zich ervan kan verzekeren dat het wel om echt goud gaat.

Men kan er ook voor kiezen om het goud aan te kopen via een goudmijn. Het gaat hierbij om de bedrijven die het goud uit de mijnen halen en er op die manier goed geld aan verdienen. Goud kopen op deze manier brengt echter wel een risico met zich mee, aangezien de mijnen bedrijven zijn en deze dus winst of verlies kunnen maken en zelfs failliet kunnen gaan. Zelfs een historisch hoge goudprijs kan op dat moment niet zorgen voor een prettige afwikkeling van de zaak, waardoor mensen die goud kopen op deze manier bedrogen uit kunnen komen.

Een derde optie is goud kopen via een trustfonds. In principe koopt men aandelen in goud via de ETF’s (Exchange Trade Funds). Net als bij aandelen kan men het goud op deze manier verhandelen wanneer de beurs geopend is. Uiteraard dienen er over de handelswaar transactiekosten betaald te worden, net als bij de andere activiteiten op de beurs. Daarnaast rekenen de fondsen over het algemeen zo’n 0,4% per jaar aan kosten om het goud te bewaren en verzekeren, iets wat natuurlijk vreet aan de waarde van het goud dat men in handen heeft. Goud kopen op deze manier brengt wel het risico met zich mee dat de papieren contracten waar de ETF’s eigenlijk in handelen uiteindelijk een kat in de zak blijken te zijn.

Tenslotte kan men goud kopen door te handelen als de echte professionals. Zij maken gebruik van een systeem als BullionVault en handelen op die manier in fysiek goud dat tegen een vergoeding van 0,12% per jaar plus een commissie van maximaal 0,8% op de spotprijs in New York, Londen of Zurich in professionele kluizen wordt bewaard. Een ieder kan op deze manier fysiek goud kopen dat vervolgens in zijn of haar naam wordt aangeschaft door BullionVault en uitstekend wordt bewaard. Hierbij loopt men geen risico op onbetrouwbare partijen zoals bij de papieren contracten.