Goud als Investering

Investeren in goud is de laatste tijd steeds vaker een onderwerp van gesprek en dat is natuurlijk niet voor niets. Nu we zien dat verschillende landen in de financiële problemen raken en het gehele systeem nog altijd niet zo stabiel is als we zouden willen is het een heel goed moment om te kiezen voor goud als investering.

Dit biedt namelijk mogelijkheden op het gebied van zekerheid, maar zeker ook wat betreft het rendement. Waar goud in het verleden doorgaans werd gezien als een methode om inflatie tegen te gaan. Tegenwoordig is het een prima investerings middel om rendenemnt mee te behalen.

Goud als investering is een uitstekend idee, onder andere vanwege het feit dat er simpelweg een bepaalde hoeveelheid goud in de wereld is. De waarde hiervan dus niet minder kan worden wanneer er ineens een hoop goud bij gemaakt wordt.

Fysiek Goud Kopen als Investering

Investeren in goud ofwel goud kopen is onder andere om die reden zo interessant en daarnaast natuurlijk meestal winstgevend. Bij economie leren we allemaal dat de prijs van een product zal dalen wanneer het aanbod groter wordt. Dit is precies wat er gebeurt als landen extra valuta bijdrukken, hetgeen wat niet met goud kan.

Het klinkt natuurlijk wel heel interessant om als land over meer geld te beschikken. Alleenop die manier worden de individuele briefjes gewoon weer minder waard. Waardoor de totale waarde uiteindelijk gelijk zal blijven. Investeren in goud is juist in die situatie erg interessant, wat duidelijk gemaakt kan worden aan de hand van een voorbeeld.

Stel dat men voor 1.000 dollar, euro of welke andere muntsoort dan ook een ounce goud zou kunnen kopen. Dan is het mogelijk dat op dit moment te doen, maar men kan ook besluiten hier nog even mee te wachten.

De laatste honderd jaar is de waarde van de verschillende munten echter alleen maar weggezakt ten opzichte van de prijs van die van goud. Goud als investering is daarmee in populariteit toegenomen.

Stel dat we het ounce dus aanschaffen en vervolgens een jaar bewaren. In dit jaar hebben de verschillende landen de mogelijkheid gehad bijvoorbeeld geld bij te drukken. Een ietwat te populaire maatregel in een aantal landen. Wanneer dit gebeurt stijgt de waarde van het goud absoluut gezien natuurlijk niet.

Ounce Goud Kopen

Een ounce blijft een ounce en gezien het feit dat er niet meer goud gemaakt wordt blijft het hetzelfde percentage van het totale aanbod. Wanneer een munteenheden wegzakken betekent dit dat er meer nodig is om hetzelfde gewicht aan goud te kopen, bijvoorbeeld een ounce.

Investeren in goud is in deze situatie erg aantrekkelijk. Op dat moment bijvoorbeeld 1.100 dollar, euro of andere munteenheid dient te betalen. In dat geval kan men het oorspronkelijk aangekochte ounce met een winst verkopen en beter af zijn. Als men gewoon het geld had aangehouden had men hier natuurlijk wel rente over gehad. Deze rente was nooit zoveel geweest als de 10% winst die men op deze manier had gemaakt.

Daarnaast heeft men met gewone munteenheden last van de inflatie, waardoor de rente uiteindelijk nog lager uitkomt.

Goud als investering is een goed idee en kan er voor zorgen dat een bepaald kapitaal de waarde in ieder geval zal behouden.

Het is daarbij natuurlijk wel van belang dat men gaat investeren in goud zonder hierbij veel risico te lopen of onhandige keuzes te maken. Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat men het goud aankoopt en vervolgens op een uitstekende manier laat beheren.

Beveilig je Goud

Het is over het algemeen verstandig om goud als investering op te laten bergen in een professionele kluis. Helaas betaal je een bepaald bedrag per jaar voor deze oplsag. Natuurlijk gaan deze kosten af van het behaalde rendement. Toch op die manier kan men er wel voor zorgen dat het goud eigendom blijft van de koper.

Investeren in goud kan op verschillende manieren, men moet dit doet op een manier doen die goed aansluit bij het eigen budget. Het is bijvoorbeeld interessant om voor gouden munten te kiezen wanneer men een relatief klein budget heeft.

Goud als investering is aan de andere kant weer veel beter geschikt aan de hand van baren. Dit wanneer men een hoop geld te besteden heeft en er voor wil zorgen dat dit kapitaal in ieder geval in tact blijft. In de beide gevallen belangrijk te kijken naar de kwaliteit wanneer men wil investeren in goud.

Hierbij kan men onder andere letten op de zuiverheid van het goud en daarnaast de producent. Er bestaan een aantal grote producenten van goud baren die een uitstekende kwaliteit bieden.

Zekerheid is Alles

Goud als investering brengt in ieder geval een hoop zekerheid met zich mee, ook voor de komende jaren. Nu de verschillende landen het financieel niet even gemakkelijk hebben kan de prijs van het goud nog verder stijgen.

Dat betekent dat investeren in goud een hoop geld op kan gaan leveren. Op die manier kan goud ervoor zorgen dat het kapitaal niet alleen waardevast blijft, maar ook nog eens een stuk meer waard is.

Door te investeren in goud kan men de inflatie het hoofd bieden. Daarnaast ook ervoor zorgen dat er op een eenvoudige manier verdiend wordt.